Integritetspolicy

Logginformation

Vi sparar din IP-adress för att visa dig denna samt tidpunkten för den senaste inloggningen.

Personuppgiftslagen

Swelön omfattas naturligtvis av personuppgiftslagen.

Eftersom vi sysslar med databehandling sluter vi ett skriftligt avtal med den dataansvarige (du som kund) och behandlar på egen hand den dataansvariges data efter dennes instruktioner.

Dessutom vidtar vi nödvändiga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder mot att information av misstag eller olagligen förstörs, förloras eller minskas, samt mot att den röjs till obehöriga, missbrukas eller på annat sätt behandlas på ett sätt som strider mot personuppgiftslagen.

Användning av personuppgifter

Swelön använder endast personuppgifter i syfte att beräkna och betala ut lön. Personuppgifter lämnas ut till myndigheter, pensionsbolag, semesterkassor och liknande i den utsträckning som det överensstämmer med kundens inställningar i systemet och dennes instruktioner.

Swelön kommer inte vidarebefordra, sälja eller på annat sätt förmedla personuppgifter till tredje man som inte omfattas av tidigare nämnda användning.